Production

bachelor

Guarantor


Guarantor

MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: michal.laznovsky@damu.cz
Web: http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-produkce/pedagogove/mga-michal-laznovsky
Phone: 234 244 260

Workplace: Katedra produkce DAMU

Consultation hours:
Go to the calendar (t.ly/BMnx) to book consultation session or contact me through e-mail.
Contact detail
FOTO MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.


.