Sympozium "Evaluace v kultuře a umění 2015"

Katedra produkce DAMU v Praze a CECEdu ve spolupráci s Divadlem Archa pořádá mezinárodní sympozium na téma: EVALUACE v KULTUŘE a UMĚNÍ.

Mezinárodní sympozium jehož hlavním tématem se stala evaluace a hodnocení kulturních aktivit se uskuteční za přítomnosti zahraničních odborníků i českých kulturních manažerů. Konat se bude 10. a 11. 12. 2015 v Divadle Archa od 9:30 hodin.


Snaha uchopit hodnotu kulturních aktivit a použít ji jako argument při obhajobě veřejné podpory se v kulturních odvětvích v Evropě objevuje již od 80 let 20 století. Změnil se v posledních letech způsob nahlížení na to, jak hodnotit výsledky kulturní činnosti? Kam se posunulo hodnocení kultury a umění v posledních dvaceti letech ve světě i v České republice? To jsou otázky, na něž se zaměří sympozium EVALUACE v KULTUŘE a UMĚNÍ.

Během prvního dne sympozia proběhnou dvě přednášky hostů z USA a Velké Británie (Anna Upchurch a Ben Walmsley) a dvě panelové diskuse, ve kterých představí své pohledy na hodnocení kulturních aktivit jak klíčové osoby českého kulturního managementu či kulturní politiky, tak odborníci na hodnocení kulturních aktivit. Shrnutím a vlastní přednáškou zakončí první den sympozia ředitel Českého centra Mnichov Ondřej Černý.

Páteční semináře vedené dvěma experty z Velké Británie a Finska (Nina Gran a Jonathan Goodacre) otevřené pro odbornou veřejnost nabídnou možnost diskutovat o konkrétních projektech a prakticky se zapojit do debaty v menší skupině účastníků.  

REGISTRACE: 

VSTUP JE VOLNÝ, ALE VZHLEDEM OMEZENÉ KAPACITĚ JE PODMÍNĚNÝ VČASNOU REGISTRACÍ. 

Sympózium: http://goo.gl/forms/na20U02Kga

Registrace na semináře: 

Nina Gran: http://goo.gl/forms/P8GXb4Un8x
Jonathan Goodacre: http://goo.gl/forms/s8M8QQYGK2

www.damu.cz www.cecedu.cz www.divadloarcha.cz 

Mezinárodní hosté sympozia: 

Dr Anna Upchurch (US) – přednáší kulturní politiku na University of Leeds. Ve svém vlastním výzkumu se věnuje intelektuální historii kulturní politiky ve Velké Británii a USA s přihlédnutím na roli, kterou v ní hraje soukromé dárcovství a filantropie. Kromě teorie a historie kulturní politiky se zabývá pozicí umění a kultury v současné společnosti včetně témat kulturní hodnota a hodnocení dopadů.

Dr Ben Walmsley (UK) – s profesním zázemím v divadelním managementu a producentství, Ben se věnuje problematice aktivního zapojení publika, kterou i přednáší. V současné době pracuje na evaluaci britského vládního programu Transforming Arts Fundraising a podílí se na výzkumu kulturní hodnoty skrze případovou studii LoveArts Festival. Mezi jeho poslední projekty patří RESPOND – online platforma pro práci s publikem organizací Yorkshire Dance a Breakfast Creatives.

Nina Gran (FI) – působí jako specialista na plánování města Helsinki, v minulosti zastávala funkci kulturního manažera v City of Helsinki Cultural Office. Věnuje se také publikační činnosti a rozvoji kulturních služeb pro různé cílové skupiny.

Jonathan Goodacre (UK) – na pozici regionálního ředitele agentury East for the Audience Agency se věnuje konzultacím v oblasti marketingu, fundraisingu, evaluaci a rozvoji publika. Je členem pedagogického týmu European Diploma of Cultural Project Management v Marcel Hicter Association v Bruselu. 


Kontakty: 

Jaroslava Tomanová – koordinátorka programu - jarca.tomanova@gmail.com (mob. +420 725728595) 

Lucia Šimášková – produkce - produkce@damu.cz (mob.+ 420 734 445 138) 

Jindřich Krippner - koordinátor - CECEdu - jindrich.krippner@gmail.com

Děkujeme za podporu: MHMP, AMU 

V případě dotazů se na nás neváhajte obrátiť! 

Program sympozia

Čtvrtek 10.12.2015 
9:30 REGISTRACE 

10:00 – 11:00 Přednáška ANNA UPCHURCH: 
Arts and Humanities Today: Re-framing the ‘Value’ Debate 
(v anglickém jazyce) 

11:00 – 11:30 Diskuse s publikem

11:45 – 12:45 PANELOVÁ DISKUSE Přínosy evaluace v kultuře a umění
Diskutující: Eva Měřičková, Bohumil Nekolný, Ondřej Hubáček, Lenka Opletalová, Milan Svoboda, Zdeněk Novák 

12:45 - 13:15 Diskuse s publikem 

13:15 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Přednáška BEN WALMSLEY: 
Arts evaluation: putting the value back in (v anglickém jazyce) 

15:00 – 15:30 Diskuse s publikem 

15:30 – 16:30 PANELOVÁ DISKUSE Metody a přístupy k evaluaci
Diskutující: Zdeňka Kujová, Štěpán Kubišta, Jan Gorecki, Josef Herman, Lenka Lázňovská, Vlastimil Ježek  

16:30 - 17:00 Diskuse s publikem 

17:00 – 17:30 Shrnutí konference – Ondřej Černý 

Pátek 11.12.2015 

Semináře pro odbornou veřejnost (v anglickém jazyce) v DIVADLE ARCHA 
(Limitovaný počet účastníků)

9:30 – 13:00 NINA GRAN: Playful, but serious *
How to find good ingredients and methods for cultural cooperation and policies 

9:30 – 13:00 JONATHAN GOODACRE: Beyond Numbers
… an introduction to the evaluation of arts projects

14:00 - 18:00 seminář EVALUATION IN PRACTICE // Anna Upchurch, Ben Walmsley // určeno pro studenty KP DAMU, Karlova 26, R 406 

 
10. November 2015

Documents:

Prezentace Ben Walmsley: Arts evaluation: putting the value back in

Prezentace Anna Upchurch: Arts and Humanities Today: Re-framing the ‘Value’ Debate


.