PERFORMING ARTS MANAGEMENT SYMPOSIUM (PAMS 2020) - 16/10/2020

Srdečně Vás zveme na letošní sympozium Katedry produkce DAMU.

KATEDRA PRODUKCE / DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

PERFORMING ARTS MANAGEMENT SYMPOSIUM (PAMS 2020)

16/10/2020

JAK SE NESPÁLIT PŘI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH EVENTŮ

online sympozium / live stream (Link bude doplněn ve facebookové události.)

 
Performing Arts Management Symposium (PAMS), které každoročně pořádá Katedra produkce DAMU, bude letos věnováno pojmenování některých rizik při pořádání kulturních eventů, jejich předcházení a následným řešením možných krizových situací. Přednášky a debaty se zaměří na témata jako je zabezpečení místa konání akce nebo prevence a minimalizace škod v případě požárů. Diskutovat budeme také o různých rizikových aspektech spojených se zajišťováním lokací a financováním kulturních akcí. PAMS 2020 proběhne ve spolupráci s Ateliérem divadelní produkce a jevištní technologie JAMU a Katedrou divadelného manažmentu VŠMU.

 

Facebooková událost.

 

PROGRAM PAMS 2020

 

Úvodní vstupy

9:00 - 9:05 Zahájení sympozia 
Michal Lázňovský, KP DAMU
 

9:05 - 9:45 Úvod do tématu konference - pořádání kulturních eventů v nestandardních prostorech
David Mírek
, KP DAMU 

Blok I.: Bezpečná lokace 

Jak poznat bezpečnou lokaci a jak ji zařídit? Je rozdíl mezi pořádáním akce ve zkolaudovaném prostoru pro kulturní produkce a v netradičním prostoru, kde často není k dispozici ani připojení k elektřině. Tento blok bude věnován kompletnímu zajištění kulturní akce na "zelené louce“. Jaké základní podmínky je třeba splnit, aby byli umělci i návštěvníci v bezpečí?
 

9:45 - 10:15 Prezentace

Stavební prevence a kontrolní činnost HZS ve vztahu ke kulturním akcím a organizacím
plk. Pavel Tuček
, vedoucí oddělení kontrolní činnosti, odbor prevence, MV-generální ředitelství HZS ČR

 

10:15 - 11:00 Panelová diskuze
Moderátor: David Mírek, KP DAMU

Panelisté:

plk. Pavel Tuček, MV-generální ředitelství HZS ČR
Petr Voříšek
, specialista na jevištní stavbu a technologie
Josef Ženíšek
, specialista na jevištní stavbu a technologie

 

11:00 - 11:15 Přestávka

 

Blok II.: Prevence, příčiny a postupy při likvidaci požáru a evakuaci

Požáry se při kulturních a uměleckých produkcích děly historicky a stávají se i v současnosti. Proto je dobré investovat do prevence jejich vzniku a minimalizaci možných následků. Často však dochází k protichůdným a často neslučitelným požadavkům umělců a požárních preventistů. Jak hledat kompromisy a cesty k vzájemnému porozumění a pochopení se mezi uměleckými požadavky a důslednou prevencí?

11:15 - 11:45 Prezentace

ZPP – zapojení systému zjišťování příčin vzniku požárů do požární prevence; promítání videa z požáru divadelní dekorace a komentář

plk. Radek Kislinger, vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, 
pplk. Jakub Škoda
, oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, odbor prevence, MV-generální ředitelství HZS ČR 

 

11:45 - 12:15 Panelová diskuze
oderace: Jan Veselý, KP DAMU

Panelisté:

Michal Brenner, hudební dramaturg MeetFactory
plk. Radek Kislinger
, MV-generální ředitelství HZS ČR
Vladimír Václavík
, požární a bezpečnostní technik Národního divadla

 

12:15 - 13:45 Přestávka na oběd

 

Blok III.: Zajištění lokace, vztahy vlastníka či správce lokace a pořadatele akce

Veřejný prostor je součástí kulturní infrastruktury města. Je tedy zcela legitimní zde realizovat kulturní či umělecké akce. Na druhou stranu se v takovém prostoru setkává mnoho aktérů - chodců, řidičů, správců sítí, obyvatel okolních domů a dalších. Přesto se mnohdy daří domluvit. Nebo se někdy domluvit nelze. Budeme diskutovat o nástrahách, překážkách či motivacích realizovat umělecké a kulturní akce na veřejných prostranstvích.
 

13:45 - 15:00 Panelová diskuze 
Moderátor: David Kašpar, KP DAMU

Panelisté:

Klára Mišunová, specialistka na užívání veřejných prostranství, IPR / Kreativní Praha, z.s.
Martin Pecánek
, vedoucí Odboru životního prostředí Praha 10
Štěpán Soukup (Epos 257)
, umělec aktivní ve veřejném prostoru 

 

15:00 - 15:15 přestávka

 

Blok IV.: Financování kulturních akcí - rizika i příležitosti na straně příjmů i výdajů 

K pořádání kulturních aktivit je potřeba kompletní spektrum zdrojů - od těch lidských, přes materiální, až po finanční. Závěrečný panel se bude věnovat zejména posledně jmenovanému, tedy ekonomice eventů. Budeme debatovat nejen o různých možnostech zajišťování potřebných příjmů, ale i o jejich hospodárném využívání, příležitostech k jejich úspoře nebo rizicích neefektivních výdajů. Jak se nenechat zaskočit nepříznivými okolnostmi? Co se dá pojistit, čemu předejít? O zprostředkování praktických zkušenosti požádáme producenty a manažery významných kulturních projektů.

 

15:15 - 16:30 Panelová diskuze 
Moderátor: Michal Lázňovský, KP DAMU

Panelisté:

Libor Gross, umělecký ředitel Letních shakespearovských slavností
Ondřej Kobza
, tvůrce a organizátor městských projektů

6. October 2020

.