MgA. Dana ZÁBRODSKÁ

Dohody - provoz-THP, Odborný asistent

E-mail: dana.zabrodska@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra scénografie

Courses here
FOTO


.