MgA. Dana ZÁBRODSKÁ

Odborný asistent, Dohody - provoz-THP

E-mail: dana.zabrodska@damu.cz
Phone: 234 244 241

Workplace:
  • Katedra scénografie
  • Odd. OPVV rektorátu

Courses here
FOTO


.