doc. PhDr. Josef VALENTA, CSc.

Docent

E-mail: josef.valenta@damu.cz
Web: https://kped.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/doc-phdr-josef-valenta-csc/
Phone: 234 244 218

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky

Courses here
FOTO

When flags fly, common sense is "in the oven". + The greatest enemy of truth is conviction.

Publication and creative activities

Poslední počiny:

- Monografie: Valenta, J. (2019). Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT.

- Kapitola v monografii: Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 - 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf


.