Tomáš BOJDA

Dohody - provoz-THP, Dohody - pedagogický proces, Dohody V+V

E-mail: tomas.bojda@damu.cz

Workplace:
  • Odd. OPVV DAMU
  • Katedra činoherního divadla
  • Výzkumná pracoviště DAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku