MgA. Vojtěch LÖFFELMANN

Projektový manažer, Dohody - pedagogický proces

E-mail: vojtech.loffelmann@damu.cz
Phone: 234 244 281

Workplace:
  • Sekretariát DAMU
  • Katedra výchovné dramatiky

Consultation hours:
On Monday by prior arrangement

Courses here
FOTO

Publication and creative activities

Dramatická výchova (I.–III.) – série dokumentárních filmů o podobách dramatické výchovy v ČR. (Námět, koncepce, režie, 2019. DAMU CC-BY-SA) – Dokumenty vznikly v rámci OP VVV – „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“. (Dostupné online z: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/operacni-programy/projekt-zajisteni-kvality-studia-na-amu/)

LŐFFELMANN, Vojtěch. Současné podoby dramatické výchovy v České republice. Tvořivá dramatika. Roč. XXX, č. 2 (87) 2019. ISSN 1211-8001

LŐFFELMANN, Vojtěch. Pracuji – budujeme – rozhodují. Tvořivá dramatika. Roč. XXIX, č. 1 (83) 2018. ISSN 1211-8001


.