MgA. Anna HRNEČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: anna.hrneckova@damu.cz

Workplace:
  • Katedra výchovné dramatiky
  • Katedra teorie a kritiky

Courses here
No picture


.