doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA, Ph.D.

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: lukas.jiricka@damu.cz
Phone: 234 244 271

Workplace:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Courses here
FOTO


.