Vít BRUKNER

Dohody - pedagogický proces

E-mail: vit.brukner@damu.cz

Workplace:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Katedra výchovné dramatiky

Courses here
No picture


.