Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2017

Tuto „Výroční zprávu o činnosti DAMU za rok 2017“ projednal a schválil Akademický senát DAMU 12. 6. 2018.


Přílohy:

VZH_DAMU_2017.pdf (1.0 MB)
VZH_DAMU_2017_priloha2_5yFxjuO.pdf (114.4 KB)
VZH_DAMU_2017_priloha3A_DDLYmWl.pdf (110.6 KB)
VZH_DAMU_2017_priloha3B_FjSsNBu.pdf (111.8 KB)