Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2016

Projednal a schválil Akademický senát DAMU na svém zasedání dne 16. 5. 2017.


Přílohy:

vyrocni_zpravaDAMU_2016.docx (88.3 KB)
VZH_2016_DAMU_4GHU4qz.xlsx (24.5 KB)