Dialogické jednání jako otevřená otázka

Sborník z konference 14. a 15. listopadu 1997. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, Katedra autorské tvorby a pedagogiky v roce 1997. Editorka Eva Vyskočilová. Vydání první. Náklad 500 ks. ISBN 80-85883-29-5


Attachments:

DJ_jako_otevrena__otazka.pdf (1.9 MB).