Herecká propedeutika. Proč, pro koho a jak?

Sborník ze semináře z 5. 11. 2004, který uspořádal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU v roce 2006. Redakce Michal Čunderle. Vydání první. ISBN 80-7331-060-0


Přílohy:

HereckaPropedeutika.pdf (2.6 MB)