Výnos rektora 17/2019 o úpravě habilitačních a profesorských řízení


Attachments:

Výnos 17_2019_O úpravě habilitačních a profesorských řízení.pdf (263.9 KB).