Dialogické jednání jako otevřená otázka

Sborník z konference 13. a 14. 11. 1997. Výstup grantu FRVŠ č. 0355/97. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, Katedra autorské tvorby a pedagogiky v roce 1997. Editorka Eva Vyskočilová. Vydání první. Náklad 500ks. ISBN 80-85883-29-5


Přílohy:

Dialogicke_jednani_jako_otevrena_otazka.pdf (778.7 KB)