Psychosomatika a Pohyb

Vydala Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Praha 2008. Redakce Michal Čunderle (Psychosomatika) a Zdenka Kratochvílová, Hana Malaníková a Irena Pulicarová (Pohyb). Grafická úprava a sazba Jan Zich. Tisk Typos, tiskařské závody. Vydání první. ISBN 978-80-7331-135-3


Přílohy:

PSYCHOSOaPOHYB.pdf (3.3 MB)