Psychosomatický základ veřejného vystupování jeho studium a výzkum

Sborník z konference 14. a 15. října 1999. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, Katedra autorské tvorby a pedagogiky v roce 2000. Editorka Eva Vyskočilová a Eva Slavíková. Vydání první. Náklad 500ks. ISBN 80-85883-50-3


Attachments:

psychosomaticky_zakld_AMU_2000.pdf (68.7 MB).