Hic sunt leones

Sborník z konference 8. a 9. listopadu 2002. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví v roce 2003. Redakce: Michal Čunderle. Vydání první. Náklad 500ks. ISBN 80-7331-001-5


Attachments:

Hic_sunt_leones_2003.pdf (69.1 MB).