Klára OBROČNÍKOVÁ

Program: Scénografie
Obor: Scénografie - Filmová scénografie
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: obrocn01@st.amu.cz

FOTO Klára Obročníková


.