Sára FRIEDLAENDEROVÁ

Program: Dramatická umění
Obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Ročník: None. navazující magisterský
E-mail: friedl03@st.amu.cz

Ukázky prací

Festival Autorská tvorba nablízko

FOTO Sára Friedlaenderová


.