Jiří ŠESTÁK

Dohody - provoz-THP, Dohody V+V

E-mail: jiri.sestak@damu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Studijní oddělení DAMU
Bez obrázku


.