doc. RNDr. Mgr. Alice KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Dohody - pedagogický proces, Proděkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: alicekoubova@damu.cz

Pracoviště:
  • Sekretariát DAMU
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO


.