doc. PhDr. Anna TOMKOVÁ, Ph.D.

Docent

E-mail: anna.tomkova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
FOTO

Mým celoživotním profesním tématem je vzdělávání pedagogů. Zkušenosti s reflektivním pojetím přípravy učitelů včetně práce s profesními portfolii jsem shrnula v monografii: Tomková, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018. V oblasti obecné pedagogiky a didaktiky se zabývám především pedagogickými procesy a výukovými strategiemi v běžných a alternativních školách. Zajímá mě prozkoumávat inspirativní pedagogickou praxi a důležité vztahy mezi pedagogikou, didaktikou a dramatickou výchovou.


.