Bc. Dita NEKOLNÁ

Tajemník katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: dita.nekolna@damu.cz
Telefon: 234 244 261, 605 759 526
Další kontakt: 728 067 496

Pracoviště:
  • Sekretariát DAMU
  • Odd. OPVV DAMU
Bez obrázku


.