Drama Online

Přístup pro studenty a pedagogy DAMU do 31. 12. 2022.

Databáze textů a nahrávek v anglickém jazyce obsahuje:

Critical Studies and Performance Practice
450 monografií, studií, návodů z nakladatelství Methuen Drama a The Arden Shakespeare imprints.

Zahrnuje tématické oblasti
Context and Criticism - přes 320 kritických studií
Theatre Craft - 130 monografií, příruček, studií
Physical Actor Training - přes 60 videonahrávek hereckých návodů

Přístup z DAMU / přístup z počítačů mimo DAMU (vyplňte svůj školní login+heslo).


.