Elektronické informační zdroje

Placené zdroje
Volně dostupné zdroje

Placené zdroje

Souhrnné informace o způsobech připojení k jednotlivým databázím najdete na rektorátní stránce Databáze odborných časopisů. Pro přístup k placeným zdrojům je zpravidla nutné použít některý z počítačů v prostorách AMU, nebo se autorizovat svým školním ID.

Volně dostupné online zdroje