Fondy knihovny DAMU

O fondech
Jak hledat dokumenty z fondů

Fond knihovny DAMU se sestává z knih (obecné encyklopedie, speciální encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, monografie, práce z oborů historie, divadelní teorie a kritiky, divadelní historie, scénografie, herectví, loutkářství, pedagogiky), skript, divadelních her, diplomových prací, uchovávaných odborných periodik.

Struktura a velikost fondů ke 31.12. 2019

30 408 knih o divadle, divadelních her a vázaných divadelních časopisů
  2 000 vysokoškolských prací
     484 studijních videokazet
  2 477 DVD a Blue Ray s divadelní a příbuznou tématikou
     594 CD s divadelní a příbuznou tématikou
       45 MC s divadelní a příbuznou tématikou
       73 CD ROMů

Celkem 36 081 knihovních jednotek.
Přírůstek za rok 2019 byl 831 jednotek včetně darů.

V elektronickém katalogu, který je on-line dostupný odkudkoliv a kdykoliv ze stránek AMU.

Fond knihovny DAMU je kompletně zpracován ve společném elektronickém katalogu Knihovny AMU.

Vyhledávat lze podle různých kriterií (autora, překladatele, názvu, předmětového hesla, klíčového slova, nakladatele atd.).

Elektronický katalog obsahuje záznamy:
- knih: získaných od roku 1993 (kompletní záznamy)
a dále starší záznamy, které někdy neobsahují všechny údaje
- her
- vysokoškolských prací
- časopisů
- videokazet, DVD a
Blue Ray (přístup k fondu je umožněn pouze na vyhrazených počítačích v knihovně DAMU)
- CD, MC, CD ROMů

Po vyhledání požadovaného dokumentu si zjistěte všechny signatury, které jsou v záznamu uvedeny a také, zda je dokument na místě (případně ve sklepním depozitáři). Poté předejte službě své požadavky k vyřízení.

Vysokoškolské práce jsou přístupné

a) tištěné jen v knihovně podle platných předpisů
b) od r. 2006 v digitálním repozitáři AMU v systému Dspace.