Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka proběhne během online zasedání UR DAMU dne 10. 3. 2021. Přednáška na téma Režie jako cesta k dění smyslu začne přibližně ve 14 hodin.

Odkaz pro přihlášení naleznete ZDE.

 MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

4. březen 2021

.