Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D.

Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D. proběhne během online zasedání Umělecké rady DAMU dne 18. února 2021.

Habilitační přednáška na téma Hra s divákovým vnímáním - pohled na vlastní tvorbu začne přibližně ve 14 hodin.

Odkaz pro přihlášení naleznete zde.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

13. únor 2021

.