Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové

Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové proběhne během online zasedání Umělecké rady DAMU dne 18. února 2021.

Habilitační přednáška na téma Koncepce předmětu Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží začne přibližně v 15 hodin.

Odkaz pro přihlášení naleznete zde.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

13. únor 2021

.