Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky proběhne během online zasedání UR DAMU dne 28. 1. 2021.

Habilitační přednáška na téma Hľadanie motívov postáv, ich konanie a výstavba charakterov pomocou analýzy a psychologického rozboru dramatického textu začne přibližně v 15 hodin.

Odkaz pro přihlášení naleznete po rozkliknutí odkazu zde.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

23. leden 2021

.