Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky proběhne během online zasedání UR DAMU dne 28. 1. 2021.

Habilitační přednáška na téma Shody a rozdíly v režijně dramaturgickém a hereckém pohledu na výchovu herce začne přibližně ve 14 hodin.

Odkaz pro přihlášení naleznete po rozkliknutí odkazu zde.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

 

23. leden 2021

.