Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU v prvním čtvrtletí roku 2021 se uskuteční 28. ledna, 18. února a 10. března 2021.


Zasedání Umělecké rady

19.04.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ivany Vostárkové

 

25.03.2021

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR konané dne 10. března 2021

 

11.03.2021

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR konané dne 18. února 2021

 

04.03.2021

UR DAMU - oznámení

Zasedání Umělecké rady DAMU dne 10. března 2021 od 14.00 hodin

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

 

22.02.2021

UR DAMU - oznámení

Setkání Akademické obce DAMU 23. 2. 2021

 

13.02.2021

UR DAMU - oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 18. února 2021 od 14.00 hodin 

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D.

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové

 

09.02.2021

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 28. ledna 2021

 

23.01.2021

UR DAMU - oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 28. ledna 2021

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

 

15.05.2020

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 11. března 2020

 

09.03.2020

UR DAMU - oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 11. března 2020 ve 14.00 hodin

 

25.11.2019

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 6. listopadu 2019

 

04.06.2019

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 6. března 2019

 

22.11.2018

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. listopadu 2018

 

23.05.2018

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. března 2018

 

07.12.2017

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. listopadu 2017

 

11.08.2017

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. června 2017

 

20.06.2017

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. března 2017

 

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Bez obrázku

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 


doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.

Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

doc. MgA. Blanka Chládková

Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. 

Bez obrázku

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. 

Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. 

Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.

Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě.