Děkan

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

Děkan DAMU

E-mail: karel.tomanek@damu.cz
Telefon: 234 244 201
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Výnosy děkana

24.05.2023

Výnosy děkana

Výnos děkana č. 1/2023, kterým se ustanovuje plénum garantů bakalářských a magisterských studijních programů na DAMU a zásady jeho jednání

 

14.04.2023

Výnosy děkana

Výnos rektorky č. 5/2023 o rektorském volnu

 

24.01.2023

Studijní aktuality

Děkanské volno 15. 2. 2023 od 13:00 do 15:00

 

10.12.2022

Jiná oznámení

Vyhláška o provozu na Divadelní fakultě AMU o vánočních svátcích a na přelomu roku 22/23

 

05.09.2022

Výnosy děkana

Výnos děkana č. 4/2022 o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce na DAMU

 

26.05.2022

Jiná oznámení

Výnos děkana č. 3/2022 kterým se upravuje vnitřní kontrolní systém Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

 

08.02.2022

Výnosy děkana

Výnos děkana č. 2/2022 - vyhlášení příjímacích řízení do doktorských programů ak.r. 2022/2023

 

21.01.2022

Výnosy děkana

Výnos děkana č. 1/2022, kterým se ustavuje Ombudsman/ka DAMU

 

18.12.2021

Jiná oznámení

Výnos děkana č. 3/2021 - Studium v bakalářském magisterském programu

 

27.07.2021

Studijní aktuality

Výnos děkana č. 1/2021 o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce na DAMU

 

15.07.2021

Výnosy děkana

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

 

09.07.2020

Jiná oznámení

Výnos děkanky č. 3/2020 - Jednací řád oborových rad DAMU

 

23.06.2020

Jiná oznámení

Výnos děkanky DAMU č. 2/2020 - Pravidla pro studium v akreditovaných doktorských studijních programech

 

23.06.2020

Jiná oznámení

Výnos děkanky č. 1/2020 - Studium v bakalářských a magisterských oborech dle Studijního a zkušebního řádu AMU

 

26.08.2019

Jiná oznámení

Vyhláška děkanky DAMU č. 4 / 2019: Výpůjční řád - PLATO

 

19.07.2019

Jiná oznámení

Vyhláška děkanky DAMU č. 3/2019 ohledně přidělování ubytování na koleji AMU Hradební studentům DAMU

 

12.07.2019

Studijní aktuality

Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021

 

01.03.2018

Výnosy děkana

Vyhláška děkanky DAMU č. 2/2018 ohledně přiznání stipendií studentům doktorského studia

 

26.09.2017

Výnosy děkana

Výnos děkanky Divadelní fakulty AMU č. 2/2017. Provozní doba fakulty a její zpřístupnění

 

25.09.2017

Výnosy děkana

Výnos děkana Divadelní fakulty AMU č. 1/2017. Studium v doktorských studijních programech

 

Důležité dokumenty


.