Publikace a vědecké výstupy

Publikace a vědecké výstupy
Novinky z NAMU

Vybrané publikace a vědecké výstupyNa cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe)

Jiří Josek

Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Josef Valenta

Scénování a umění

Jaroslav Vostrý

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Pavel Bár

Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Jaroslav Vostrý


Novinky z nakladatelství NAMU

The Audience in Centre Stage

Jonathan Goodacre, Michal Lázňovský, Martina Pecková Černá a kol.

K. H. Hilar o hercích, herečkách a herectví

Jaroslav Vostrý (ed.)

Dramatické metody ve vyučování

Eva Machková a kol.

Postupy a účinky

Alfréd Radok

Pražská dramaturgie na přelomu 30. a 40. let

Emil František Burian

Dějiny divadla. Úvod

Andreas Kotte

Terény performance

Alice Koubová, Eliška Kubartová (eds.)

Vysněná vášeň

Lee Strasberg

Jan Grossman k českému divadlu 20. století

Jaroslav Vostrý (ed.)

Proti gesamtkunstwerku

Heiner Goebbels.