ASSET 2021

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Michal Lázňovský

Katedra: KP

Předmětem žádosti je příspěvek na realizaci výzkumného projektu ASSET. Výstupy projektu jsou závěrečná konference ASSET, která proběhne online 26. a 27. května 2021, a publikace shrnující průběh a výsledky výzkumu, jež bude vydána v NAMU v červnu 2021. Projekt ASSET (Audience segmentation in European Theatres, www.asset4arts.eu) realizuje sdružení šesti organizací z pěti zemí pod vedením Katedry produkce DAMU a je částečně podpořen programem Kreativní Evropa. Záměrem projektu je ověřit a demonstrovat možnosti a výhody metodiky segmentace publika.


.