Divadlo a věda: dialog z pohledu kognitivní teatrologie

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Marie Adamová

Katedra: KTK

Ve své disertační práci zkoumám možnosti propojení výzkumů kognitivních divadelních studií a české divadelní teorie; zabývám se okrajově i eventualitami vztahu mezi divadlem a vědou. V zimě 2020/21 bude publikována prestižní kniha The Cambridge Companion to Theatre and Science, do které přispěli přední anglosaští akademikové: A. Cook, R. Blair ad. V rámci sledování současného dění v oboru bych chtěla českému čtenáři a zejména studentům DAMU prezentovat tuto publikaci (a úvod do tématu) ve formě odborné recenze, odborného článku a příspěvku na mezinárodní konferenci.


.