Dějiny a současnost české autorské písně

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Řešitel Přemysl Rut

Délka trvání projektu

2Katedra. KATaP

Předmětem žádosti o grant je knižní publikace - komentovaná antologie české autorské písně zhruba za poslední půlstoletí (řešitel ji připravuje ve spolupráci s Janem Burianem a na vydání by se měla DAMU podílet s nakladatelstvím Vyšehrad, které už vydalo předcházející dva díly; o těch podrobněji dále). Součástí knihy bude rozsáhlá studie k tématu všech tří dílů trilogie: píseň jako tvar, jako způsob komunikace, jako dějinný činitel a dokument.


.