Autorské čtení versus tvůrčí psaní: ovlivnění tvůrčího procesu psaní finální podobou prezentace textu

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Michal Čunderle - Monika Tintěrová

Katedra: KATaP

Projekt si klade za cíl zmapovat fenomén autorského čtení vyučovaného na KATaP v porovnání s tvůrčím psaním. Autorské čtení je vedle Dialogického jednání specialitou KATaP a má vést k přijetí odpovědnosti za autorský text včetně schopnosti jej osobně přečíst ostatním a vzít jejich reakce v úvahu při další práci. Hlavním záměrem projektu je prozkoumat, jaké požadavky na sebe klade tvorba beletristického textu při vědomí, že text bude čten nahlas, a jak se náležitosti textu liší od takového, který vzniká jako tvůrčí proces jedince bez nároku na jeho autorské čtení před diváky (posluchači).


.