Psohlavky

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Apolena Vanišová

Katedra: KALD

Elektro-mechanická performativní instalace připravovaná do galerie Studia Hrdinů volně navazuje na výzkumný projekt Chodka, který byl realizován v loňském roce v galerii HYB4. Ústředním motivem je obraz ženy nacházející se v krizové situaci a tématem pak otázka soběstačnosti v kontextu péče a sebepéče. V úzkosti, kterou vyvolává situace dneška, nahlížíme pozice svobodných žen, jež netouží jen pečovat, ale i pracovat nebo se jinak realizovat. V rámci projektu rozvíjíme možnosti divadelních forem prezentovaných divákům v reálném časoprostoru, za účasti herce připojeného z prostoru vzdáleného.


.