Profesní asociace technických pracovníků a prodkučních v kultuře

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Doubravka Svobodová

Katedra: KP

V současné době, kdy se celý svět potýká s pandemií Covidu-19 a restriktivní opatření dopadají mezi prvními na kulturní sektor, nemalá část zaměstnanců stojících především mimo pracovní poměr se dostává do tíživé situace. Absence profesní asociace má v současné době za následek mimo jiné nevhodně koncipovanou podporu těchto profesí ze strany státu. Tento výzkumný projekt má za cíl zmapovat organizace v tomto sektoru v Evropě, popsat jejich fungování, možnosti a výhody, které svým členům nabízejí, a poskytnout tak podklad pro případný vznik obdobné asociace u nás.


.