Rozpad a rekonstrukce identity: S dialogickým jednáním na cestě mezi kulturami, obory a kontexty

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Markéta Machková

Katedra: KATaP

V programu cotutelle-de-thèse spolupracuji s Univerzitou v Neuchâtel ve Švýcarsku. Disertaci na téma dialogičnosti a autenticity píši anglicky a konzultuji s dvěma vedoucími. Pohybuji se mezi obory autorského herectví a socio-kulturní psychologie, mezi uměním a vědou. Po dva semestry jsem ve franc. jaz. vedla kurz Théâtre dialogique et recherche, kde jsme se studenty psychologie ověřovali teorii dialogičnosti v praxi dialogického jednání (Vyskočil). Tuto zkušenost chci zpracovat v případové studii a začlenit do disertace otázky identity a mobility. Hl. výstupem je odborná publikace v ang. j.


.