Implicitní pedagogika: Ivan a Eva Vyskočilovi - Poznámky k pedagogice

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Pavel Zajíček

Katedra: KATaP

Jedním ze základních rysů akademického působení manželů Evy a Ivana Vyskočilových byla tzv. implicitní pedagogika – tendence přistupovat k jednotlivým disciplínám takovým způsobem, aby student pojal nejen předmět výuky, ale i způsob, jakým je nejlépe danému obsahu vyučovat, a byl tak schopen sám pedagogicky působit. Tento princip se na KATaP považuje za samozřejmý, nicméně nebyl dosud podrobněji popsán a teoreticky uchopen. Cílem projektu je textově zpracovat záznamy promluv manželů Vyskočilových a připravit je ke knižnímu vydání.


.