Proces inscenování českého venkovského dramatu postupy Teatru Laboratorium

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Radek Marušák - Ondřej Mrázek

Katedra: KVD

Inscenování dramatu Její Pastorkyňa (Preissová) režijně-dramaturgickým tandemem Mrázek-Skála se opírá o předpoklad dramatické výchovy, že proces tvorby inscenace není jen přímou cestou k divadelnímu tvaru, ale má sám o sobě specifické cíle v osobnostní a sociální oblasti. Volí vycházet z postupů Teatru Laboratorium (partitura impulzů, noetický aspekt performatiního aktu…). Výzkumný projekt popíše proces vzniku divadelního jazyka, který stojí na kombinaci těchto postupů s kulturně antropologickými rysy českého venkovského realismu a zároveň určený potřebami a možnostmi účastníků.


.