Michail Čechov z Evropy do Ameriky: Z jeviště k pedagogické metodě / Michael Chekhov from Europe to America: From Stage to Pedagogy

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Jitka Goriaux Pelechová

Katedra: KČD

Projekt usiluje prostřednictví překladu odborné monografie, věnované hereckému a pedagogickému fenoménu Michaila Čechova, o hlubší zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu, kterým se dlouhodobě zabývá Ústav teorie  scénické tvorby v rámci zkoumání “herectví v ‘životě’ a herecké umění“.


.