Scéna a drama

Poskytovatel AMU
Grantový program Projektová soutěž AMU
Řešitel Zuzana Sílová

Délka trvání projektu

4Katedra: KČD

Projekt je pokračováním projektu Scéna a drama, ukončeného k 31. prosinci 2018. Tentokrát je zaměřený na problematiku inovací a tradice, a to ve vývoji českého divadla (viz plánované monografie Jaroslav Kvapil a moderní divadlo, Od Stroupežnického ke Smočkovi a Od arénových komiků k modernímu zábavněhudebnímu divadlu) i speciálně herectví (Od Vojana ke Štěpánkovi), nahlížených z historického hlediska v kontextu vzniku a vývoje evropského režisérského divadla (výzkum tvorby režisérů 2. poloviny 20. století) a z teoretického hlediska vztahu jevištního výrazu a obrazu, zejm. při sledování konceptu Stanislavského a Brechta (v prvním případě na základě výzkumu použitelnosti jeho zásad v současné praxi, v druhém při rekapitulaci střetnutí jeho zásad s tradicemi našeho i evropského divadla), ale i na příkladu proměn tradičního japonského divadla ve srovnání s evropským divadlem téže doby a scénických prvků v japonské poezii haiku a jejich inspirativnosti pro avantgardu; k danému tématu se vztahuje i výzkum díla L. Smočka, psychologického pozadí rozporných tendencí v díle E. F. Buriana a problematiky překladů W. Shakespeara (v překladatelských reflexích J. Joska).


.