Studie současného stavu sociálního cirkusu a mladého cirkusu v ČR

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Barbora Adolfová

Katedra: KALD

První česká studie mapující sociální cirkus a mladý cirkus - obory využívající techniky nového cirkusu pro práci se specifickými skupinami, dětmi a mládeží. Výsledky studie budou využity při advokacii cirkusu jako prostředku pro sociální změnu mezi odbornou i laickou veřejností a pomůžou etablování obou oborů v českém kontextu. Kvantitativní studie bude připravena ve spolupráci se socioložkou a datovou analytičkou a bude prezentována formou infografik a textů.


.