Výzkum metody Nikolaje V. Děmidova

Poskytovatel DAMU
Grantový program Studentská grantová soutěž DAMU
Řešitel Marianna Kozak

Katedra: KATaP

Můj výzkum směřuje k hlubšímu porozumění a k rozšíření povědomí o osobnosti, díle a metodě  výuky ruského pedagoga, psychologa, režiséra Nikolaje V. Děmidova (1884–1953, SSSR) v českém divadelně-akademickém prostředí. Děmidovova technika je zaměřena na rozvoj herců jako svobodných tvůrců  schopných generovat vlastní práci a tvořit jako rovnocenní partneři s režisérem. Jeho znovuobjevená metoda práce inspirovala skupiny herců, režisérů a učitelů po celém světě, aby se stali stoupenci Děmidovovy školy a zahájili školení založené na této metodě.


.