Podpořené projektyDivadelní grant DILIA - žádosti o grant na rok 2022

Dilia, grantový program Divadelní grant DILIA

Rok
2022

MK ČR vyhlásí 1. 10. 2021 výběrová dotační řízení na rok 2022.

Ministerstvo kultury ČR, grantový program Podpora profesionálního umění

Rok
2022

Fulbrightovy stipendijní programy

Fulbrightova komise, grantový program Fulbrightovy stipendijní programy

Rok
2021

Fulbright Specialist - krátkodobé pobyty amerických odborníků v ČR

Fulbrightova komise, grantový program Fulbright Specialist

Rok
2021


.